De algemene lesvoorwaarden

DE ALGEMENE LESVOORWAARDEN

Beste leerling

Goede afspraken maken goede vrienden en we vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent.
De lesgever zal jou voor aanvang van de 1
e les vragen de hieronder vermelde algemene voorwaarden te ondertekenen voor akkoord.
Deze lesvoorwaarden moeten ervoor zorgen dat er geen misverstanden zijn tussen de leerling en de rijschool, dat onze school voldoet aan de opgelegde criteria van de overheid en de beroepsfederatie en dat de goede werking van onze rijschool niet in het gedrang komt.
Als je vragen of opmerkingen hebt kan je contact opnemen met de Directeur van Rijschool Donkmeer Bert De Meyer via bert@rijschooldonkmeer.be of 0475 873 853.
Bij een blijvend meningsverschil kan je beroep doen op de bemiddelingsregeling van Federdrive  (Federatie erkende rijscholen). Binnen de 2 weken na het ontstaan van het probleem dien je dan schriftelijk contact op te nemen via ombudsdienst@federdrive.be .

We wensen je alvast veel succes met je opleiding!

Algemene voorwaarden

Lesvoorwaarden voor de rijschool

Je krijgt les van een gebrevetteerde lesgever die voortdurend bijgeschoold wordt en voldoet aan de wettelijke verplichtingen qua jaarlijkse opleidingen.
De lessen in een erkende rijschool moeten starten en eindigen aan de zetel van de rijschool.
De lesuren duren de volle 60 minuten met bespreking, evaluatie, ontsmetten indien nodig en het wisselen van leerling op het einde van de les inbegrepen. Als door omstandigheden een les later aanvangt zal de lesgever de verloren tijd inhalen.
De rijschool kan lessen annuleren of verplaatsen omwille van overmacht (ziekte lesgever, verschuivingen examencentrum, enzovoort).
De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De rijschool draagt het risico voor boetes en schades, tenzij er sprake is van opzettelijk wangedrag. Leerlingen dragen natuurlijk wel een verantwoordelijkheid ten opzichte van andere weggebruikers, de lesgever, het voertuig en het materiaal van onze school. Boetes ingevolge overtredingen tijdens een praktijkexamen zijn voor rekening van de leerling aangezien de lesgever niet kan ingrijpen zonder het examenresultaat negatief te beïnvloeden.
De rijschool zal pas een bekwaamheidsattest afleveren als de leerling bekwaam geacht wordt om de scholing alleen verder te zetten. De evolutie wordt tijdens de lessen voortdurend besproken.
Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsing op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.

Tarieven en betalingen

Alle hieronder vermelde tarieven zijn 21% btw inbegrepen.
Elke nieuw ingeschreven leerling betaalt € 30 dossierkosten om de inschrijving administratief in orde te brengen. De praktische rijlessen kosten € 67,5 per uur. Een examenbegeleiding kost € 160. Daarin zit minstens een uur rijden voor het examen inbegrepen (totale duurtijd 2u20 minuten).
Een theoriecursus van 12 uren kost € 125. Andere groepslessen kosten € 20 per persoon per uur.
De wetenschappelijke natuurlijke rijstijltest kost € 50.
Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief vermeld is mag worden aangerekend.
Op het examencentrum dien je examenkosten (retributies) te betalen: € 15 voor theorie en € 40 voor praktijk. Als je niet aanwezig bent voor een examen of een examen laattijdig (minder dan 3 werkdagen vooraf) annuleert betaal je op het examencentrum een retributie van € 26.
De lessen worden, bij voorkeur via overschrijving of elektronisch, vooruitbetaald. Er zal gevraagd worden een voorschot te betalen na inschrijving en het saldo wordt uiterlijk 10 dagen voor de start van de lessen afgerekend (zie planningsbrief voor vervaldata betalingen).
Als je door omstandigheden een les of examenbegeleiding wilt verplaatsen of annuleren dien je dit tijdig (meer dan 5 werkdagen vooraf) te doen. Voor elk te verplaatsen of geannuleerd lesuur wordt   € 5 aangerekend en voor elke examenbegeleiding wordt € 30 aangerekend, en dit omwille van het extra administratieve werk dat dit met zich meebrengt. Ook bij overmacht door ziekte (zie verder) worden deze extra administratieve kosten doorgerekend.
Lessen of examens waarvoor je niet opdaagt, of waarbij je administratief niet in orde bent of die niet meer dan 5 dagen vooraf geannuleerd worden of dienen verplaatst te worden, worden aangerekend tenzij er een geval van overmacht is. Onder overmacht wordt verstaan: Spoedopname in het ziekenhuis of acute ziekte met doktersattest of Corona-attest, een overlijden in je naaste familie tot de 2
e graad waarbij de begrafenis nog moet plaatsvinden.
Als je niet aanwezig bent voor een theorieles kan je die enkel betalend (€ 30 voor 3u) inhalen op het ogenblik dat er een plaats vrij is in een volgende cursus of als er een extra lesdag wordt ingepland omwille van minstens 3 afwezigen in de gemiste les.
Oproeping door een werkgever, door school, een geplande ziekenhuisopname of dokters- of tandartsbezoek, vakantie, verlof, documenten vergeten (attesten, identiteitskaart, voorlopig rijbewijs, enzovoort) worden niet als overmacht beschouwd.
Als een les of examen niet kan doorgaan omwille van het slechte weer, een defect aan de auto, of een andere reden wordt deze les kosteloos opnieuw ingepland. De rijschool neemt die beslissing.
Annuleren of verplaatsen van lessen kan telefonisch tijdens de kantooruren op 0475 873 853 of via mail op info@rijschooldonkmeer.be met vermelding van je naam, je telefoonnummer en de lessen die je wenst te verplaatsen.

Lesvoorwaarden voor de leerling

Kom op tijd voor je rijles. Als je niet op het afgesproken tijdstip arriveert zal de lesgever contact proberen nemen. Als er geen contact is wacht hij minstens 20 minuten. Als je dan nog niet gearriveerd bent heeft de rijschool het recht de les in rekening te brengen (zie hierboven).
Het is uiteraard ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Bijkomende maatregelen in verband met Corona die jou doorgestuurd worden dienen opgevolgd te worden.

Er kunnen foto’s genomen worden voor, tijdens of na de lessen en examens. De fotonemer zal jou vragen of het mag. De leerlingen geven met de ondertekening van de goedkeuring van de algemene voorwaarden ook de toestemming aan de rijschool om foto’s met hun beeltenis te gebruiken in folders, op de website, op facebook, in fotoboeken, enzovoort.  Als een leerling naderhand een foto graag verwijderd ziet van facebook of de website zal de rijschool dit op eerste verzoek doen.

Verwerking persoonsgegevens

Door het ondertekenen van de lesvoorwaarden ga je akkoord met de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn toepasselijk op en verwijzen naar de verwerkingsactiviteit die het gevolg is van het sluiten van een overeenkomst met de rijschool en het volgen van de lessen.

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Als erkende rijschool zijn we door de Overheid verplicht om de persoons-, les- en examengegevens van een leerling gedurende 3 jaren te bewaren.

Gebruik website
De rijschool verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier of het inschrijvingsformulier. De aldus bekomen gegevens worden door de rijschool enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, en om de rijschool in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

Gebruik inschrijvingsformulier 
De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier of het inschrijvingsformulier.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@rijschooldonkmeer.be 

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

Tarieven vanaf 3 augustus 2020 Rijschool Donkmeer (BTW inbegrepen)

Theoriecursus 12 uren € 125
Andere groepslessen per uur € 20
Praktijkles 1 uur € 67,5
Examenbegeleiding 1 uur les inbegrepen (totaal 2u20 min) € 160
Natuurlijke rijstijltest € 50
Verplaatsen of annuleren les per uur (meer dan 5 dagen vooraf verwittigd) € 5
Verplaatsen of annuleren examenbegeleiding per uur (meer dan 5 dagen vooraf verwittigd) € 30
Verplaatsen of annuleren les per uur (5 dagen of minder vooraf verwittigd met overmacht) € 5
Verplaatsen of annuleren examenbegeleiding (5 dagen of minder vooraf verwittigd met overmacht) € 30
Verplaatsen of annuleren les per uur (5 dagen of minder vooraf verwittigd of niet aanwezig) € 67,5
Verplaatsen of annuleren examenbegeleiding (5 dagen of minder vooraf verwittigd) € 160
Verplaatsen of annuleren examenbegeleiding (minder dan 3 werkdagen vooraf verwittigd of niet aanwezig)     (€ 25 retributie voor examencentrum inbegrepen)

€ 181

Inhaalles theorie (3u) € 30

Tarieven Examencentrum (actuele tarieven, onderhevig aan wijzigingen)

Theorie-examen € 15
   
Praktijkexamen € 40
Retributie annuleren van examen, minder dan 3 werkdagen vooraf € 26

Rijschool Donkmeer – erkenningsnummer 2557 –  0475 873 853  – info@rijschooldonkmeer.be

Zetel Berlare: Emiel Hertecantlaan 19a 9290 Berlare
Zetel Zele: Lokerenbaan 114/5 9240 Zele
Zetel Kalken: Kruisenstraat 54 9270 Kalken
Zetel Lokeren: Oude Vismijn 1 9160 Lokeren