De algemene lesvoorwaarden

DE ALGEMENE LESVOORWAARDEN

Bij inschrijving op kantoor wordt een voorschot gevraagd, evenredig met het aantal genomen lessen. Het gevraagde voorschot wordt betaald ten laatste 5 kalenderdagen na reservering van de lessen. Het overige bedrag moet ten laatste 10 kalenderdagen voor aanvang van de 1e les gestort zijn. Lessen die starten vóór die 10 kalenderdagen vragen wij om meteen af te rekenen.

Lesafspraken worden stipt nageleefd! Rijlessen kunnen tot 5 werkdagen op voorhand verplaatst of geannuleerd worden en dan worden deze niet aangerekend. Lessen annuleren of verplaatsen  binnen die 5 werkdagen kan enkel kosteloos door overmacht (bij ziekte, bij voorlegging van een doktersbriefje en bewijs van opname in ziekenhuis).

Als je onaangekondigd afwezig bent voor lessen of examens wordt dit volledig aangerekend.

Houd er rekening mee dat het examencentrum ook een retributie van € 25 aanrekent bij te late annuleringen of het niet opdagen voor een examen. Deze retributie is voor rekening van de leerling.

Lessen die onderbroken, verschoven of afgelast worden door de rijschool worden kosteloos vervangen.

De praktijklessen starten en eindigen steeds aan de rijschool.

De lesgever zal je voor aanvang van de les vragen om het formulier ‘ de verklaring op eer’ te ondertekenen.

Een bekwaamheidsattest wordt pas uitgereikt aan een kandidaat als de vereiste bekwaamheid wordt bereikt.

Rijschool Mobix heeft ten behoeve van haar klanten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten . Klanten dragen natuurlijk wel een verantwoordelijkheid ten opzichte van andere weggebruikers, de lesgever, het voertuig en het materiaal van onze rijschool. Overtredingen die begaan worden tijdens het praktijkexamen zijn voor rekening van de klant; de lesgever kan namelijk niet ingrijpen zonder het examenresultaat negatief te beïnvloeden.

Rijschool Mobix kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen in de rijopleiding of in de examenregeling ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving.

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Rijschool Mobix is lid van Federdrive, daardoor verbinden wij ons met het kwaliteitscharter. Voor meer info: www.federdrive.eu/rijscholen/kwaliteitsnormen/.

Verwerking persoonsgegevens

Door het ondertekenen van de lesvoorwaarden ga je akkoord met de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn toepasselijk op en verwijzen naar de verwerkingsactiviteit die het gevolg is van het sluiten van een overeenkomst met de rijschool en het volgen van de lessen.

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Als erkende rijschool zijn we door de Overheid verplicht om de persoons-, les- en examengegevens van een leerling gedurende 3 jaren te bewaren.

Gebruik website
De rijschool verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier of het inschrijvingsformulier. De aldus bekomen gegevens worden door de rijschool enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, en om de rijschool in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

Gebruik inschrijvingsformulier
De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier of het inschrijvingsformulier.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@rijschooldonkmeer.be

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.