Single Blog Title

This is a single blog caption
27 apr 2019

Diesel rijden minder vervuilend dan elektrisch rijden?

Onze rijschool onderzoekt volop de mogelijkheid om elektrisch rijden ook aan te bieden aan onze leerlingen. De doelstelling is dat elke leerling die een uitgebreid lessenpakket neemt ook kan ‘proeven’ van elektrisch automaat rijden.


Onze collega’s van Rijschool Mercator Leuven geven al lessen met een elektrisch voertuig

We worden op sociale media wel om de oren geslagen met berichten dat de nieuwe dieselvoertuigen minder vervuilend zijn dan elektrische voertuigen.
Daar worden aanvaardbare redenen voor aangehaald. Anderzijds wordt elektrisch rijden toch gestimuleerd en deze beslissingen worden niet genomen door idioten.
We vroegen daarom aan een specialist, Johan Stevens, zijn zo veel mogelijk objectieve zienswijze. Johan is op dit moment een believer van elektrisch rijden.

Johan Stevens:

‘Het is een welles-nietes verhaal. De artikels vliegen ons als het ware om de oren. Laat me toe dit even te kaderen.
Er zijn naar mijn mening 2 belangrijke bewegingen actief :

  • Aan de ene kant hebben we de beweging van de ‘Believers’ – deze gaan steeds op zoek naar informatie die het gebruik van elektrische voertuigen positief bekijken.
  • Aan de andere kant de beweging van de ’Non-Believers’ – deze gaan op zoek naar informatie die het gebruik van elektrische voertuigen onderuit willen halen.

Daarbij mogen we eveneens het lobbywerk van de Duitse automobielindustrie niet onderschatten. We hebben het over een machtige lobby. Ze staan voor enorme uitdagingen de komende jaren. Onlangs een mooie uitspraak gehoord tijdens de opleiding ‘Elektrische voertuigen’ bij Hogeschool Vives: Elon Musk (TESLA) is gestart met EV’s omdat hij erin geloofde, de Duitse constructeurs omdat ze verplicht zijn. Ook de olie-industrie zal zijn zegje wel hebben hierin. . Het valt eveneens op dat veel van de ‘minder positieve’ verhalen uit Duitsland komen. Toeval?

We mogen echter natuurlijk onze kop niet in het zand steken en de problematiek van het elektrische verhaal niet minimaliseren. Het probleem van ontginning van grondstoffen is een probleem dat niet alleen speelt als we het hebben over de auto-industrie, maar evenzeer in andere sectoren (kleding, …). Helaas komt deze informatie de transitie niet ten goede. Het verantwoord ontginnen is immers een essentiëel onderdeel van het duurzaam ondernemen.
We rijden dan wel lokaal emissievrij zonder schadelijke uitstoot maar om echt te weten hoe milieuvriendelijk een elektrische wagen is moeten we kijken naar de ‘well-to-wheel’-uitstoot.

Hoe wordt de uitstoot bepaald?

Het ‘well-to-wheel’- principe, oftewel van ‘bron’ tot ‘wiel’,  is een overkoepelende term voor de CO2 (broeikasgassen) en luchtvervuiling die vrijkomen tijdens het rijden, produceren en distribueren van de elektriciteit die we nodig hebben om elektrisch te rijden. We moeten de gehele keten bekijken om te weten wat effectief het aandeel van de vervuiling is. Zowel bij het produceren als bij het transporteren van brandstoffen komt CO2 vrij. Vanuit milieu-oogpunt geeft een well-to-wheel benadering dus een compleet beeld van de milieuprestaties van een brandstofsoort of aandrijftechniek en daarmee van de milieuvriendelijkheid ervan.

Het ‘well-to-wheel’-principe wordt verder onderverdeeld in het  well-to-tank gedeelte en het tank-to-wheel gedeelte:

  • Well-to-tank

Dit zijn de emissies die vrijkomen tijdens winning, transport en raffinageproces van brandstoffen of bij de productie en het transport van elektriciteit (bron tot brandstoftank).

  • Tank-to-wheel

Emissies die ontstaan door verbranding van brandstof tijdens het gebruik van het voertuig. Vaak met inbegrip van slijtage-emissies (fijnstof) die ook ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig (brandstoftank tot wiel).

  • Well-to-wheel

Het totaal van well-to-tank en tank-to-wheel-emissies (bron tot wiel).

De emissies die vrijkomen bij de productie, onderhoud en sloop van een voertuig worden bepaald in een Life Cycle Analysis (LCA). Deze worden nu vaak niet meegenomen in beschouwingen, maar worden met de komst van nieuwe technieken zoals batterijen en hogedruktanks steeds belangrijker.

Bron: https://raivereniging.nl/artikel/dossiers/schoon-en-zuinig-ov-busvervoer/zuinig.html

De grafiek hieronder heeft een overzicht van ‘Well-to-wheel’-principe (wat het dus kost aan CO2 om brandstof te produceren en dit van de bron tot aan de brandstoftank van de wagen).

 

De grafiek hieronder geeft weer wat de milieu-impact is van de verschillende aandrijfvormen. Veel hangt eveneens af van waar de elektriciteit komt. Je kan zelf de keuze maken voor groene stroom (of grijze stroom. Groene stroom is afkomstig uit duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie. Bij grijze stroom wordt elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool. De meeste leveranciers bieden tegenwoordig groene stroom aan. Wil je je ecologische voetafdruk verminderen, dan is het belangrijk je stroom uit een natuurlijke bron te kiezen.

Voor het onderzoek deed Transport & Environment een aantal aannames. Om te beginnen gaat de instantie uit van een levensduur van 200.000 km. Ook zijn de cijfers gebaseerd op een stroomverbruik van 0,2 kWh per kilometer en een accupakket van 30 kWh. Dat accupakket moet, zo neemt T&E aan, gedurende die 200.000 km 1,5x worden vervangen. Het dieselvoertuig dat ter vergelijking wordt aangedragen, stoot 120 gram CO2 per kilometer uit. De European Federation for Transport and Environment is een federatie van verschillende NGO’s die zich tendoel heeft gesteld transport in Europa op alle mogelijke manieren te verduurzamen.

 Info : www.https://www.transportenvironment.org/press/electric-cars-emit-less-co2-over-their-lifetime-diesels-even-when-powered-dirtiest-electricityNEWS

 PRESS RELEASES

‘Electric cars emit less CO2 over their lifetime than diesels even when powered with dirtiest electricity’ – Transport & Environment

Yoann Le Petit, schone voertuigen en emobiliteit officier bij T&E, zei: “Vandaag de dag heeft een elektrisch voertuig dat op Poolse elektriciteit rijdt – het meest koolstofintensieve voertuig in de EU – nog steeds een lagere impact op het klimaat dan een nieuwe dieselauto. Met de snelle ontkoling van de elektriciteitsmix in de EU zullen elektrische voertuigen tegen 2030 gemiddeld minder dan de helft van de CO2-uitstoot van een dieselauto uitstoten, inclusief de uitstoot van de productie”.

We hebben bovendien te maken met een techniek die nog een enorme evolutie zal doormaken en mogelijk interessante perspectieven biedt voor de toekomst. Een belangrijke uitdaging bestaat erin de capaciteit van de batterijen te verhogen, en ze bovendien ‘milieuvriendelijker’ te maken. We dienen  te evolueren naar een circulaire economie.  Dit is een zoektocht naar oplossingen om onze grondstoffen optimaal te benutten, te hergebruiken, te delen en afval te vermijden. 

Vergeten we daarbij de brandstofceltechnologie (FCEV). Deze wordt naar voor geschoven als de technologie van de toekomst.
Hierbij enkele wetenschappelijk studies die je hierbij kunnen helpen:

https://raivereniging.nl/artikel/dossiers/schoon-en-zuinig-ov-busvervoer/zuinig.html

https://www.wtnschp.be/wetenschap/technologie/elektrisch-rijden-echt-de-beste-oplossing-voor-het-milieu/

https://www.transportenvironment.org

Dank u Johan!

autorijschool Donkmeer  
Rijschool Donkmeer geeft autorijlessen vanuit Lokeren, Zele, Berlare en Kalken.
We hebben een team van 16 lesgevers en 13 lesvoertuigen.
0475 873 853 en info@rijschooldonkmeer.be en www.rijschooldonkmeer.be