Single Blog Title

This is a single blog caption
1 jul 2019

Enkele nieuwe of aangepaste verkeersregels

1 juli 2019
Er zijn in de afgelopen maanden enkele aanpassingen gebeurd aan de verkeersregels.
We sommen er enkele op:

  • De boete voor ‘middenvakrijden‘ wordt opgetrokken naar € 116 (dezelfde als voor wie rechts inhaalt). Het begrip ‘middenvakrijden’ wordt echter niet bepaald in de wegcode. Dat worden leuke discussies in de Rechtbank.
  • Het staat al in de Belgische Wegcode dat je de motor niet zo maar mag laten draaien als je in neutraal staat, behalve uit noodzaak. In Brussel moet je nu de motor toch onmiddellijk stilleggen als je ergens parkeert of stilstaat (laden en lossen, in- en uitstappen).
  • Gepersonaliseerde nummerplaten met enkel cijfers kunnen niet meer.
  • Fietsen met 3 wielen die niet breder zijn dan 1 meter (bakfietsen, mindervaliden) mogen nu ook net als de 2-wielige fietsers in een voetgangerszone rijden (stapvoets), tegen de richting in rijden bij éénrichting met onderbord fiets, door plaatselijk verkeer rijden, enz..
  • De maximum snelheid voor gemotoriseerde steps, enz (voortbewegingstoestellen met motor) is opgetrokken van 18 naar 25 km/u.
  • Jonge fietsers (tot 10 jaar) mogen nu altijd op het trottoir fietsen als ze niemand in gevaar brengen.
  • Elke bestuurder moet nu buiten de bebouwde kom minstens 1,5 meter afstand houden van een voetganger, fietser of bromfietser. Binnen de bebouwde kom blijft het minstens 1 meter. Graag meer ruimte geven en een aangepaste snelheid!
  • Als voetganger moet je een ‘zebrapad‘ gebruiken als het op minder dan 20 meter afstand ligt (was 30 meter).
  • Er zijn nieuwe verkeerslichten die onder andere het vierkant groen voor voetgangers en fietsers aanbieden (alle richtingen groen en de auto’s wachten) en fietsers de kans geven om bij een rood licht toch bijvoorbeeld rechtsaf te slaan (zoals het bord dat al bestaat).

Volledige wetteksten vind je op www.wegcode.be