Single Blog Title

This is a single blog caption
31 jan 2018

Het terugkommoment – Na 6 maanden terug les volgen..

/
Posted By
/
Comments0

Inschrijven zal kunnen vanaf januari 2019.

De aankondiging in de pers van ‘het verplichte terugkommoment’ voor bestuurders die net hun rijbewijs behaalden zorgt voor verhitte discussies.
Vooral de verplichting om € 100 (prijs nog onder voorbehoud) te betalen voor een halve dag opleiding valt bij velen niet meteen in goede aarde.

Het is begrijpelijk dat elke verplichting die geld kost niet meteen positief onthaald wordt.
Uiteraard is elke opleiding die bijdraagt tot een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers de moeite waard. Vraag maar eens aan een ouder van een verongelukt kind..
Een kwalitatieve invulling van dit vormingsmoment is dus van groot belang.

België is binnen West-Europa het land waar er nog de minste verplichtingen zijn rond opleiding voor het behalen van een rijbewijs.
Er was verwacht dat er ook in België een verplichting zou komen om rijlessen te volgen zoals in de meeste landen.
Onder druk van verschillende organisaties werd dit uiteindelijk niet doorgevoerd.
De Vlaamse Overheid probeert nu met een zo laag mogelijke kost zo veel mogelijk verkeersveilig resultaat te boeken.
Het verplichte vormingsmoment voor begeleiders (€ 20) en het verplichte terugkommoment (€ 100) moeten dit invullen.
De totale verplichte kost voor het behalen en behouden van een rijbewijs wordt zo: € 15 voor het theorie-examen, € 39 voor het praktijkexamen, € 20 voor het vormingsmoment en € 100 voor het terugkommoment. Dit geeft een totaal van € 174.
Als je dit bedrag vergelijkt met de kosten die nog gaan gemaakt worden voor de aankoop van een auto, de verzekering, het verbruik, de taksen, enz.. is dit een peulschil.

Er zijn natuurlijk veel leerlingen die kiezen voor een professionele opleiding in de rijschool en een groter budget moeten voorzien. Ook dat budget is klein ten opzichte van de gebruikskosten van de auto. Het is wel verrassend dat leerlingen die al een professionele opleiding kregen gelijkgeschakeld worden met leerlingen die geen les volgden.
De professionele opleiding in de erkende rijschool biedt al aandacht aan de vaardigheden die ook in het terugkommoment aan bod zullen komen.

Waarom?
Het vormingsmoment moet voor een stuk de kennis vanuit de professionele rijopleiding doorspelen aan ouders die gaan begeleiden.
Het terugkommoment moet jonge bestuurders die een rijbewijs behaalden na 6 maanden even wakker schudden met als doel het beseffen dat ze nog niet ervaren zijn.
Cijfers tonen aan dat een bestuurder, ook al was die geslaagd in het rijexamen, in de eerste jaren en zeker in de eerste 2500 km nog een veel hoger risico heeft op een ongeval.
In andere Europese landen die zo’n opleiding organiseren leidt dit tot minder verkeersslachtoffers.

Inhoud terugkommoment:
Via een groepsgesprek onder leiding van een psycholoog of een speciaal daarvoor getrainde lesgever en enkele oefeningen op een terrein om extra risico’s te leren inschatten wordt ingespeeld op de zogenaamde ‘hogere ordevaardigheden’.
Ons bekroonde project van de Natuurlijke Rijstijl past hier ook in: Niet alleen veilig kunnen rijden, maar ook veilig willen rijden. Emotie heeft veel meer invloed op het rijgedrag dan kennis.
Op het rijexamen werd vooral de kennis getest.

Voor wie?
Het terugkommoment zal in principe verplicht zijn voor wie vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aanvroeg en minstens 9 maanden moet oefenen voor het praktijk-examen kan afgelegd worden (ten vroegste 1 juli 2018). Vanaf januari 2019 zullen de terugkommomenten dus ingericht worden. (Timing nog onder voorbehoud)
Het gaat uiteraard enkel om een opleiding, er is geen examen aan verbonden.
Wie het terugkommoment niet of te laat volgt zal vervolgd worden en krijgt een boete… tenzij je ondertussen verhuisd bent naar Wallonië 🙂