Single Blog Title

This is a single blog caption
17 jun 2018

Het terugkommoment

Terugkommoment: 29/12/2018 stand van zaken

Wie een terugkommoment moet volgen zal een uitnodigingsbrief krijgen van de overheid om in te schrijven.
Het terugkommoment verscheen pas eind december in het Staatsblad maar gaat wel op 1 januari in voege.
Daardoor zijn nog niet alle opleidingscentra klaar om dit aan te bieden. Vermoedelijk zullen er dus nog overgangsmaatregelen volgen om alle leerlingen die in principe tussen januari en maart 2019 dit terugkommoment moeten volgen ook de kans te geven om in te schrijven. Er zullen veel meer leerlingen zijn dan beschikbare plaatsen.
Je kan dus voorlopig niets anders doen dan afwachten tot je een uitnodiging krijgt. Eens de opleidingscentra klaar zijn zorgen we zo snel mogelijk voor een link op onze website om in te schrijven.
Hieronder kan je meer lezen over de regels van het terugkommoment.

Terugkommoment: Wie is verplicht om dit te volgen?

 • Wie een voorlopig rijbewijs verkregen heeft vanaf 01/10/2017 is verplicht om een terugkommoment te volgen
 • Het maakt niet uit wanneer je praktijkexamen doet of deed
 • Ook wie een voorlopig rijbewijs verkreeg voor 01/10/2017 maar vanaf 01/10/2017 overschakelde naar een ander voorlopig rijbewijs is verplicht om het terugkommoment te volgen

Terugkommoment: Voor wie is het NIET van toepassing?

 • Voor wie een voorlopig rijbewijs verkreeg voor 01/10/2017 en nadien geen ander voorlopig rijbewijs meer kreeg
 • Voor wie een voorlopig rijbewijs verkreeg voor 01/10/2017 en vanaf 01/10/2017 hetzelfde voorlopig rijbewijs verkreeg omwille van verlies, beschadiging, omwisseling of toevoeging van een begeleider
 • Voor wie op het ogenblik van afgifte van het rijbewijs niet in een Vlaamse gemeente woont
 • Voor wie op het ogenblik dat hij/zij/X op het moment dat het terugkommoment moet gevolgd zijn (9 maanden na het verkrijgen van het rijbewijs) niet meer in een Vlaamse gemeente woont

Terugkommoment: Wanneer moet je dit volgen?

 • Wie het rijbewijs behaalt voor 01/07/2018: tussen 01/01/2019 en 31/03/2019
 • Wie het rijbewijs behaalt vanaf 01/07/2018: tussen de 6e en 9e maand na het behalen van het rijbewijs

Terugkommoment: Wat is de kostprijs?

 • De deelnemer betaalt vooraf € 100 (incl BTW). Wie het terugkommoment laattijdig volgt moet een toeslag van € 50 betalen.

Terugkommoment: Wat houdt het in?

 • 6 tot 18 deelnemers per sessie
 • Kennismakingsgesprek (30 min)
 • Praktijkoefeningen op een afgesloten terrein (120 minuten)
 • Groepsgesprek (90 minuten)
 • De bedoeling van deze opleiding is dat je als nieuwe bestuurder ervaringen uitwisselt en begrijpt wat mogelijke risico’s tot ongevallen zijn
 • Er is geen examen aan verbonden

Terugkommoment: Wat als je het niet volgt?

 • Je rijbewijs blijft geldig maar je riskeert een bestraffing tot € 4000. Er is een opvolgingsprocedure tot 2 jaar na het behalen van het rijbewijs

Terugkommoment: Wie zal dit geven?

 • De lesgevers die dit geven volgden een bijscholing van 14 u (oefeningen terrein) of 21 uur (groepsgesprek) of 28 uur (terrein + groepsgesprek)
 • Je kan normaal gezien inschrijven via Rijschool Donkmeer of Rijschool Mobix vanaf januari 2019.

Bron: Federdrive