Single Blog Title

This is a single blog caption
12 mrt 2020

Update Corona – maatregelen rijopleiding

/
Posted By
/
Comments0

27 september 2020

De huidige stand van zaken ivm de verlenging van de geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs:

Theorie-examen vervallen nà 15/03/2020 

 • het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/12/2020 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • een (nieuw) voorlopig rijbewijs kan tot en met 30/09/2020 aangevraagd worden.
 • theorie-examen vervallen voor 16/03/2020: geen uitstelmaatregel

Voorlopig rijbewijs vervallen nà 15/03/2020

 • de geldigheid wordt verlengd tot en met 31/12/2020 om te mogen blijven oefenen op de openbare weg (er is geen omwisseling nodig op het gemeentehuis)
 • er kan tot en met 31/12/2020 omgewisseld worden van een M18 naar een M36 of omgekeerd (opgelet verlenging theorie is tot 30/09 voor omwisseling)
 • er kan pas vanaf 01/01/2021 een voorlopig rijbewijs M12 bekomen worden na 6 uur praktijklessen bij erkende rijschool  die moeten gevolgd worden na 31/12/2020
 • het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/12/2020 zonder de verplichte 6 uur praktijk te moeten volgen bij een erkende rijschool (tenzij na 2 mislukkingen).

Geldigheid gevolgde lessen bij erkende rijschool

 • Wanneer de geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 15/03/2020 (dus ouder dan 3 jaar), wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2020.

 

10 augustus 2020

De beloofde verlenging van de voorlopige rijbewijzen tot 31 december 2020 is een feit.
Elk voorlopig rijbewijs dat verviel of vervalt na 15 maart 2020 krijgt een automatische verlengde geldigheid tot 31 december 2020.

Dit is dus de huidige situatie:

 • Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020 (*) dan mag je nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder dat je de normaal verplichte 6 uren rijles moet volgen.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervalt vanaf 16/03/2020 dan wordt het automatisch langer geldig tot 31/12/2020 zodat je verder kan oefenen op de openbare weg. Je hoeft niet naar het gemeentehuis om een nieuw document af te halen. De politie is hiervan op de hoogte en mag je niet beboeten.
 • Een geslaagd theorie-examen is normaal gezien 3 jaar geldig. Als de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020 mag je nog een praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020 zonder eerst opnieuw een theorie-examen te doen.

(*) Als je voorlopig rijbewijs of je theorie-examen verviel voor 16/03/2020 dan kan je geen aanspraak maken op deze verlengingen.

7 mei 2020

Vlaams Minister Lydia Peeters kondigde op 1 mei aan dat de erkende rijopleiding terug kan opstarten vanaf 11 mei 2020 en dat er enkele Vlaamse noodverlengingsmaatregelen kwamen.
Op 7 mei werd er ook een oplossing bekendgemaakt voor de tijdens de Corona-pauze vervallen voorlopige rijbewijzen en het oefenen met jouw begeleider.

Concreet betekent dit dat:

 • Theorie- en praktijklessen in de rijschool kunnen opstarten vanaf 11 mei 2020
 • Oefenen met een voorlopig rijbewijs (met of zonder begeleider) kan vanaf 11 mei 2020
 • Theorie-examens worden terug afgenomen vanaf 18 mei 2020
 • Praktijkexamens rijbewijs B kunnen terug vanaf 25 mei 2020

Er zijn toch wel wat leerlingen die tijdens de Corona-pauze geconfronteerd werden met een vervallen voorlopig rijbewijs of van wie het theorie-examen niet meer geldig was.

Daar is een oplossing voor gecreëerd:

 • Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020 (*) dan mag je nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder dat je de normaal verplichte 6 uren rijles moet volgen.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervalt vanaf 16/03/2020 dan wordt het automatisch langer geldig tot 30/09/2020 (**) zodat je verder kan oefenen op de openbare weg. Je hoeft niet naar het gemeentehuis om een nieuw document af te halen. De politie is hiervan op de hoogte en mag je niet beboeten.
 • Een geslaagd theorie-examen is normaal gezien 3 jaar geldig. Als de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/03/2020 en 30/12/2020 (**) mag je nog een praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020 zonder eerst opnieuw een theorie-examen te doen.

(*) Als je voorlopig rijbewijs of je theorie-examen verviel voor 16/03/2020 dan kan je geen aanspraak maken op deze verlengingen.

(**) Je leest het inderdaad goed dat je vervallen voorlopig rijbewijs slechts verlengd wordt tot 30/09/2020 maar toch je praktijkexamen kan afleggen tot 31/12/2020. Dit komt omdat Vlaanderen over de voorwaarden beslist om het examen af te leggen en de federale overheid over de geldigheid van je voorlopig rijbewijs zelf.  Wellicht zal de federale overheid nog een oplossing uitwerken om de geldigheid van je vervallen voorlopig rijbewijs toch te verlengen zodat je nog verder kan oefenen tot 31/12/2020.

Alle info op de pagina van Minister Peeters

Dezelfde oplossingen (verlenging tot 31/12/2020) worden gebruikt voor het terugkommoment: Hier kan je daar meer over lezen.

Zelf oefenen met een voorlopig rijbewijs is ook  opnieuw toegelaten vanaf 11 mei (beslissing van de Veiligheidsraad).

Dezelfde oplossingen (verlenging tot 31/12/2020) worden gebruikt voor het terugkommoment: Hier kan je daar meer over lezen.

 

Hoe gaan we dit op een vlotte en veilige manier doen?

Specifieke informatie voor de leerlingen van Rijschool Donkmeer lees je hier.

Er zijn 3 belangrijke pijlers voor de leerlingen: Handen reinigen, afstand houden en in de auto een mondmasker.
We hebben daarvoor met een team van enkele rijscholen 3 nieuwe gebodsborden ontworpen:

               

Voor de theoriecursus:

 • Zelf balpen en notitieboekje meebrengen
 • Mondmasker niet verplicht, de zitplaatsen worden verspreid
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald
 • Het lokaal wordt voor elke les ontsmet

Voor de praktijklessen en het -examen:

 • Thuis je handen reinigen
 • Mondmasker verplicht meebrengen en dragen (zo niet kan de les of het examen niet doorgaan)
 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien
 • Eigen balpen meebrengen (voor het aftekenen van het ritblad)
 • Zo veel mogelijk buiten wachten op de les
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald

Er zijn enkele algemene richtlijnen voor onze werking:

 • Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk online in te schrijven en te communiceren
 • Lesgevers, baliemedewerkers gaan voortdurend de handen ontsmetten
 • Er zal een scherm staan voor de baliemedewerkers als er aan het inschrijvingsbureau geen 1,5 meter afstand kan gehouden worden
 • De lesgever en leerling dragen een mondmasker in het lesvoertuig
 • Geen passagiers in het lesvoertuig, met uitzondering van een examinator of een stagiair-lesgever
 • Voertuigen worden na elke les ontsmet op alle raakpunten

Veiligheidsmaatregelen

Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

Meer informatie in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit(PDF bestand opent in nieuw venster)

De infopagina van MOW, het Vlaams Ministerie van Mobiliteit

De mededeling op de pagina van Minister Peeters

 

27 maart 2020

De Corona-pauze

Ter bestrijding van het Covid-19 -virus hebben de overheden (federaal en Vlaanderen) een verbod opgelegd aan de rijscholen om theorie- of praktijklessenlessen te organiseren en aan de examencentra verboden om theorie- of praktijkexamens af te nemen.  Deze Corona-pauze is ingegaan op 16 maart.  De einddatum wordt bepaald door de Nationale Veiligheidsraad, gebaseerd op de adviezen van de experten.  Voor ons is de einddatum ook de grote onbekende factor.  Naar alle waarschijnlijk worden pas versoepelingen overwogen als de noodmaatregelen hun effect bewijzen. Op dit ogenblik is het einde voorzien op 19 april met een waarschijnlijke verlenging tot 3 mei.
Enkele antwoorden op mogelijke vragen:

De rijlessen

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs en mijn begeleider gaan oefenen tijdens de Corona-pauze? 

Neen, dat zijn geen ‘essentiële’ verplaatsingen zoals het genoemd wordt. 
Je kan wel met je voorlopig rijbewijs de verplaatsing maken naar de voedingswinkel of het werk bvb. 

Wat met mijn geplande rijlessen of rijexamen in de periode tijdens de Corona-pauze?

Deze lessen en examens worden als eerste opnieuw ingepland op de vrije plaatsen na de einddatum van de Corona-pauze. We contacteren jou om te checken of de planning voor jou gepast is.

Wat met mijn geplande rijlessen na de Corona-pauze?

De planning van deze rijlessen of het rijexamen wordt zo veel mogelijk behouden. Je wordt verwittigd als er een of enkele lessen een beetje moeten opschuiven. Dit zal mede afhangen van de planning bij de examencentra.
Als er een verlenging komt van de Corona-pauze word je na overleg opnieuw ingepland.

Wat gebeurt er met de theoriecursus waarvoor ik inschreef?

Er worden nieuwe cursussen ingepland, telkens wanneer de Corona-pauze verlengd wordt.
Je zal een voorstel krijgen om deel te nemen aan een van de volgende cursussen.

Wat gebeurt er met de betaling van mijn rijlessen?

De betaling van je rijlessen en examenbegeleiding blijft geldig. Er komen geen extra kosten bij voor verplaatsing of iets anders. Als je rijlessen betaald zijn word je automatisch opnieuw ingepland.

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs

Wat als de geldigheid van mijn theorie-examen verloopt?

Op het ogenblik dat je een voorlopig rijbewijs aanvraagt of dat je een praktijkexamen aflegt mag je theorie-examen niet meer dan 3 jaar geleden succesvol afgelegd zijn.
De regering besliste dat als jouw theorie-examen verloopt binnen de Corona-pauze, dat je dan na het einde van de Corona-pauze 4 maanden extra de tijd krijgt om toch een praktijkexamen af te leggen zonder dat je verplicht bent om opnieuw een theorie-examen af te leggen.
Een verlenging van de geldigheid van theorie voor een nieuwe aanvraag van een voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs verloopt?

Normaal gezien ben je verplicht om 6 uren rijles te volgen in een erkende rijschool als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verlopen is. Als de einddatum van je voorlopig rijbewijs binnen de Corona-pauze valt ben je gedurende 4 maanden vrijgesteld om deze verplichte 6 uren les te volgen vooraleer je een praktijkexamen aflegt. Je kan dus zelf kiezen of je lessen volgt en hoeveel. Let op: Als je het rijexamen met een erkende rijschool wil afleggen is er een wettelijk verplicht minimum van 2u rijles.
Een verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs voor een nieuwe aanvraag van een ander voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs of theorie-examen net na de Corona-pauze verloopt?

Dan is er voor jou geen verlenging van 4 maanden voorzien. We gaan er van uit dat deze situatie gewoon over het hoofd gezien is en dat er nog een aanpassing komt. We melden dit alleszins.

Een volledig overzicht van de maatregelen

Het terugkommoment

Wat als ik het terugkommoment wou volgen binnen de Corona-pauze?

Als de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen (tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs) ook binnen de Corona-pauze valt dan krijg je 4 maanden extra de tijd (na de Corona-pauze) om het terugkommoment zonder boete te volgen.
Als je al ingeschreven bent bij www.mygenerationdrive.be zal je dit kosteloos kunnen omboeken naar een andere datum.

Wat als ik een aanmaning in de bus kreeg om binnen de 2 maand het terugkommoment te volgen omdat ik te laat was?

Als deze termijn van 2 maanden binnen de Corona-pauze valt dan krijg je na het einde van de Corona-pauze 2 maanden extra de tijd om in te schrijven.

Een volledig overzicht van de maatregelen

Het vormingsmoment

Is het vormingsmoment voor begeleiders nog verplicht?

Door een uitspraak van de Raad van State (omwille van een meningsverschil tussen de Vlaamse en Federale Overheid) is er nu tijdelijk geen verplichting om een vormingsmoment te volgen als je als begeleider wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs.
Het is in Vlaanderen nog steeds de bedoeling dat je dit volgt en we raden het ook aan. Er wordt gedacht aan een nieuwe regelgeving hierrond om het terug verplicht te maken.

Wat als ik inschreef voor een vormingsmoment tijdens de Corona-pauze?

Je kan dan inschrijven voor een nieuwe sessie na de Corona-pauze. De eerder gedane betaling blijft geldig. Je kan ook om een terugbetaling vragen.

Wat als ik als begeleider geen vorming volg en later wijzigt de regelgeving toch opnieuw?

Als je geen vorming gevolgd hebt kan je nu dus toch vermeld worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs.
Als je door een nieuwe regelgeving bijvoorbeeld zou verplicht worden om een getuigschrift van een vorming voor te leggen op het praktijkexamen, dan zal je alsnog een vorming moeten volgen voor je een praktijkexamen begeleidt.

Maatregelen betreffende vakbekwaamheid, beroepsbekwaamheid en ADR: Klik hier

Maatregelen betreffende de autokeuring (aanpassing vanaf 20 april 2020): Klik hier

 

19 maart 2020
Er komen logischerwijs vragen binnen over de impact van de Corona-pauze op de rijopleiding (video met uitleg)..

Mag ik oefenen met mijn voorlopig rijbewijs op de openbare weg?
Nee, enkel de noodzakelijke verplaatsingen (naar werk, naar voedingswinkel, enz) zijn toegelaten. De openbare weg oprijden, enkel en alleen om te oefenen is verboden.
We begrijpen dat je nu misschien meer tijd hebt om te oefenen maar deze verplaatsingen zijn verboden. De politie moet controleren maar zou liever ander dringender werk doen dan elk voertuig met een L er op te controleren. Als je toch met je voorlopig rijbewijs een toegelaten noodzakelijke verplaatsing moet doen, kan dit ook enkel volgens de voorwaarden van je voorlopig rijbewijs.
Deze info is nog een gedubbelcheckt bij de politiezone Berlare-Zele en Politie Lokeren.

Wat met de geldigheid van je theorie en je voorlopig rijbewijs?
Als de geldigheid van je theorie of de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt, dan is daar niks aan te doen.
De Vlaamse Overheid en de examencentra overleggen wel over maatregelen waardoor je ook met ene verlopen voorlopig rijbewijs of met een vervallen theorie toch nog examen zou mogen doen of zou mogen oefenen gedurende een bepaalde periode.
Dit is geen makkelijke procedure maar er is bereidheid om oplossingen te zoeken. Wordt vervolgd.

18 maart 2020
In dit filmpje krijg je meer uitleg over de Corona-pauze en de wijzigingen in de rijopleidingen.

16 maart 2020 12u
Er is een akkoord over mogelijke verlengingen van voorlopig rijbewijzen en geldigheid van het theorie-examen.
Hoe dit precies zal geregeld worden is men nog aan het uitwerken.
Bron GOCA.

15 maart 2020 12u

De Overheid besliste om alle opleidingen binnen de mobiliteit stop te zetten vanaf maandag 16 maart.
Er zijn dus geen rijlessen en geen rijexamens (theorie en praktijk), geen terugkommomenten, geen vormingsmomenten, tot de Overheid beslist dat er terug les mag gegeven worden.
De kantoren van Rijschool Mobix en Rijschool Donkmeer zijn niet open maar er is wel zo veel mogelijk bereikbaarheid via mail en telefoon.

 • Aangezien er geen einddatum voor deze stop voorzien is gaan we pas opnieuw plannen als er daarover duidelijkheid is.
 • Alle leerlingen die praktijklessen gepland hebben staan worden persoonlijk verwittigd.
 • Alle leerlingen die een theoriecursus hadden krijgen een nieuwe datum voorgesteld.
 • Alle begeleiders krijgen de mogelijkheid om voor een nieuwe vorming in te schrijven.

Er is nog geen info over de eventuele verlenging van voorlopige rijbewijzen die gaan vervallen of de geldigheid van theorie-examens.
We gaan er van uit dat hiervoor een oplossing zal komen (verlenging met de duur van de crisis). Hiervoor moet de Overheid nieuwe regels opmaken dus dit zal tijd kosten.
Er is wel al een verlenging voorzien voor de termijn van de terugkommomenten.

We wensen jullie allemaal een beetje geduld tijdens onze grote uitdaging om deze crisis te bolwerken en we wensen jullie vooral een goede gezondheid.

Het team van Rijschool Mobix en Rijschool Donkmeer

Officiële tekst 14 maart 2020:

Maatregelen tegen verspreiding corona: rijopleiding, rijexamens en autokeuring

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om vanaf 16 maart 2020 ook opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten zie bijlage). De autokeuring blijft geopend, maar mensen die ziek zijn of in quarantaine zitten, worden gevraagd de keuring uit te stellen. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 3 april 2020.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend. In de loop van volgende week zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.

Opleiding:

Alle opleidingen in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Het gaat onder meer over de theorie- en praktijklessen en het terugkommoment.

Aan mensen die door de huidige maatregelen de verplichte termijn van het terugkommoment (9 maanden na afgifte rijbewijs) overschrijden, wordt geen sanctie opgelegd. Hun termijn wordt verlengd.

Examens:

Alle examens in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Zo worden onder meer de theoretische en praktische rijexamens opgeschort. Voor mensen waarvan de geldigheid van het examen vervalt, wordt de geldigheid verlengd.

Autokeuring:

De technische keuring kan doorgaan. De autokeuringscentra zorgen voor de nodige hygiënemaatregelen. (keuring ondertussen ook gesloten).

Er wordt wel gevraagd aan mensen die ziek zijn of quarantaine zitten, de autokeuring uit te stellen. De geldigheidsduur van de keuring zal worden verlengd met de ziekteperiode