Single Blog Title

This is a single blog caption
30 okt 2016

Veranderingen rijexamens en de voorlopige rijbewijzen

/
Posted By
/
Comments0

Er is al veel over gezegd en geschreven.. maar wat houden de wijzigingen nu precies in en vanaf wanneer gaan ze in?
(Er zijn nog geen overgangsmaatregelen gekend – de info hieronder dient nog bevestigd te worden na controle)

Vanaf (hoogstwaarschijnlijk) begin december 2016:

  • Een theorie-examen afleggen met tolk kan enkel nog in het Frans, Duits en Engels. Niet meer in andere talen. De tolk wordt aangeduid door het examencentrum en betaald door de kandidaat.
  • Een praktijkexamen afleggen met tolk kan enkel nog in het Frans, Duits of Engels. Niet meer in andere talen. De tolk wordt door de kandidaat aangebracht en betaald.
  • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is kan je toch nog een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen na het volgen van 6 uren les in een erkende rijschool.
  • Je kan eenmaal veranderen van een voorlopig rijbewijs van 18M naar 36 M en omgekeerd. Je kan maximum 2x hetzelfde voorlopig rijbewijs krijgen (2e keer na 6 uren les). De reeds doorlopen stage van het vorig voorlopig rijbewijs wordt meegeteld om je minimum stageduur te berekenen.

Vanaf 1 juni 2017

  • Het praktisch examen kost € 39 ipv € 36
  • Op het theorie-examen moet je 41 op 50 halen (was al zo) maar je mag maximum ook maar 1 fout maken op een overtreding van de 3e (bevel bevoegde persoon, voorrang, enz..) of 4e graad (inhalen voor top helling, rood licht overweg, enz) of een snelheidsovertreding.
  • Zelfstandig rijden op het praktijkexamen (vb. met GPS) wordt ingevoerd
  • Er worden 2 van de volgende 3 manoeuvres uitgevoerd (na lottrekking): keren, parkeren of in rechte lijn achteruitrijden. Als je parkeren uitloot wordt er nog eens geloot uit de volgende 4 parkeermanoeuvres: rechts parkeren tussen 2 voertuigen, links parkeren tussen 2 voertuigen, achteruit of vooruit in een parkeervak loodrecht op de weg gaan staan (op een parking).
  • Een computertest gevaarsherkenning in het examencentrum wordt ingevoerd.