Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

Het rijexamen wordt strenger! Maar wat gaat er juist veranderen en vooral wanneer?

  • Op het theorie-examen moet je 41 op 50 halen (was al zo) maar je mag maximum ook maar 1 fout maken op een overtreding van de 3e (bevel bevoegde persoon, voorrang, enz..) of 4e graad (inhalen voor top helling, rood licht overweg, enz) of een snelheidsovertreding.
  • Zelfstandig rijden op het praktijkexamen (vb. met GPS) wordt ingevoerd.
  • Er worden 2 van de volgende 3 manoeuvres uitgevoerd (na lottrekking): keren, parkeren of in rechte lijn achteruitrijden. Als je parkeren uitloot wordt er nog eens geloot uit de volgende 4 parkeermanoeuvres: rechts parkeren tussen 2 voertuigen, links parkeren tussen 2 voertuigen, achteruit of vooruit in een parkeervak loodrecht op de weg gaan staan (op een parking).
  • Een computertest gevaarsherkenning in het examencentrum wordt ingevoerd.
  • Het praktisch examen kost € 39 ipv € 36

DEZE VERANDERINGEN GINGEN IN VANAF 01/10/2017

Hoe lang moet ik oefenen met een voorlopig rijbewijs?

Je moet minstens 9 maanden in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs (en 18 jaar zijn en minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn in theorie) om een praktijkexamen af te leggen.

Moet mijn begeleider ook les volgen?

Wie als begeleider wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs moet een vormingsmoment volgen.
Dit duurt 3 uren, kost € 20 en geeft je begeleider nuttige info en tips om jou naar best vermogen te begeleiden.

DEZE VERANDERINGEN GINGEN IN VANAF 01/06/2017

Wat doe ik als mijn voorlopig rijbewijs vervallen is?

Als het voorlopig rijbewijs vervallen is heb je 2 opties:
 
1. Je kan kiezen voor de verplichte 6u rijles en onmiddellijk een praktijkexamen afleggen met een erkende rijschool (indien de lesgever aangeeft dat je examenklaar bent). Of je kiest voor de 6u rijles en wij geven je dan een attest waarmee je een voorlopig rijbewijs M12 kan aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 1 jaar geldig. Je moet tijdens die stageperiode wel vergezeld zijn van een begeleider (wiens attest van de vorming nog steeds geldig is). Ook moet de geldigheid van de theorie nog in in orde zijn (3 jaar geldig).
 
2. Indien het langer dan 3 jaar vervallen is (te rekenen vanaf de laatste dag van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs) kan je opnieuw kiezen voor een voorlopig rijbewijs met begeleider (geen verplichte rijlessen) of zonder begeleider (na 20u rijles). Indien je kiest voor oefenen met een begeleider moet het vormingsattest van die begeleider nog geldig zijn. De theorie, welke steeds 3 jaar geldig is, zal ook opnieuw moeten in orde zijn.
Het voorlopig rijbewijs M12 kan je slechts 1 keer aanvragen
 

Mag ik mijn praktisch examen doen als de geldigheid van mijn theorie al verstreken is?

Je kan enkel een praktijkexamen afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen (3 jaar te rekenen vanaf de datum waarop je slaagde voor het theorie-examen).

OPGELET: De datum ‘geslaagd theorie’ vind je niet terug op het voorlopig rijbewijs!!! Is je voorlopig rijbewijs bijna vervallen op het moment dat je praktijk-examen wil doen, ZOEK DAN UIT wanneer je nu alweer dat theorie-examen afgelegd hebt! Blijkt je theorie dan toch niet meer geldig te zijn dan kan je gewoon terug je theorie-examen afleggen vóór je deelname aan het praktijk-examen.

Ik ben een anderstalig… Kan ik theoretische en praktische examens afleggen in mijn moedertaal?

Vanaf begin december 2016 is het enkel nog mogelijk om examens af te leggen met een tolk in het Frans, Duits en Engels! Voor het theoretisch examen wordt de tolk aangewezen door het examencentrum maar betaald door de kandidaat. Voor het praktijkgedeelte moet je zelf een (beëdigd) tolk aanbrengen en betalen!

Ik wens over te schakelen van een rijbewijs “automatisch” naar een handgeschakeld rijbewijs. Wat moet ik doen?

Ofwel volg je minstens twee uur praktijk in de rijschool gevolgd door een praktisch examen. Ofwel vraag je een voorlopig rijbewijs aan (Model III) . Daarmee kan je minimaal één maand en maximaal één jaar oefenen met een begeleider waarna je je kan aanmelden voor een praktisch examen met een handgeschakelde wagen.

Mag ik met een rijbewijs cat B met een 125cc rijden?

Ben je in het bezit van een rijbewijs B afgegeven vóór 1 mei 2011? Dan mag je een motor categorie A1 besturen (rijbewijs cat A1: motorfiets van max 11kW en 125cc met een vermogens/gewichtsverhouding van 0,1 kw per kg). Deze regeling is enkel voorzien in België. Om in het buitenland te rijden moet je effectief in het bezit zijn van een rijbewijs categorie A1. Ben je echter al 2 jaar in het bezit van een rijbewijs B afgeleverd na 1/5/2011? Dan mag je een motor categorie A1 besturen op voorwaarde dat je 4 uur opleiding gevolgd hebt in een erkende rijschool. Er zal dan een code 372 op je rijbewijs gezet worden. Dat is ook enkel toegelaten op Belgisch grondgebied.

Mag ik met een voorlopig rijbewijs op de autosnelweg rijden?

Met een voorlopig rijbewijs mag je in overal in België rijden, dus ook op de autosnelweg.

Mag ik met een voorlopig rijbewijs in het buitenland rijden?

De regels rond voorlopige rijbewijzen in België verschillen met die van andere Europese landen. Daardoor telt jouw voorlopig rijbewijs er niet.